واردات هارد از چین به دبی

نکاتی در مورد هارد

هارد ها در حجم ها و گیگ های متفاوت تولید می شوند و امروزه نیز تکنولوژی پیشرفته تری دارند و حتی به ترابایت هم رسیده اند ، این هارد ها را شرکت های بزرگ در دنیا تولید می کنند و تکنولوژی بسیار پیچیده ای دارند و در ایران تولید نمی شوند و تمامی برند ها خارجی هستند و وارداتی .

HDD

هارد های اچ دی دی سرعت بارگذاری دیتای ضعیف تری نسبت به اس اس دب دارند ولی در حجم های 2 ترابایت الی 4 ترابایت موجود هستند و بزرگ ترین تفاوت هاید های اچ دی دی این است که این نوع هارد ها دارای دیسک سخت می باشند و توسط یک بازو که هد نام دارد اطلاعات خوانده می شود ولی اس اس دی متفاوت است و دیسک ندارد .

SSD

هارد های اس اس دی تکنولوژی جدید و پیشرفته تری نسبت به اچ دی دی دارند و در حجم هایی که در بالا گفته شد تولید نمی شوند مثلا هارد اس اس دی 4 ترابایت نداری در بازار چون قیمت بسیار بالایی خواهد داشت اگر تولید شود ، ولی سرعت ذخیره و اپلود دیتا بسیار بالا می باشد و در این مدل هارد ها دیگر از دیسک سخت استفاده نشده و از ای سی مخصوص استفاده شده است مثل فلش انگار که یک فلش بزرگ می باشد و در این مدل هارد ها دیگر نگرانی بتسکتور دیگر وجود ندارد چون هد و دیسکی نیز وجود ندارد و عالی می باشد ولی همانطور که گفتیم در حجم های پایین مثل 128 الی 500 گیگ تولید می شود .

 • سن دیسک ( san disk )
 • ساسمونگ ( samsung )
 • کینگ استون ( kingstone )
 • سونی ( sony )
 • سیلکون پاور ( silconpower )
 • ای دیتا ( ADATA )
 • اپ ایسر ( APACER )
 • توشیبا ( TOSHIBA )
 • 80 گیگ
 • 150 گیگ
 • 300 گیگ
 • 500 گیگ
 • 1 ترابایت
 • 2 ترابایت
 • 4 ترابایت

هارد های اکسترنال کجا ها کاربرد دارد ؟

این مدل هارد ها در همه جا کاربرد دارند و چون دارای وزن و اندازه کوچک و سبکی هستند راحت جابجه می شوند و اطلاعات زیادی نیز ذخیزه می کنند و خواهان زیادی دارند .

--

--

my name is parisa , i am web developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Parisa

Parisa

my name is parisa , i am web developer